[![050901_1054~001.jpg](http://blog-imgs-42.fc2.com/a/k/i/akihikofr/blog_import_4f563c42ad8c6.jpg)](http://blog-imgs-42.fc2.com/a/k/i/akihikofr/blog_import_4f563c42d36f6.jpg)

いきなり激しく混んでます(田舎視点)。 リニモに乗れるまで15分とか。